Lounais-Lappi

Kotihoitopalvelut klikkaamalla kuvapuhelimeen

Digitaalisten palveluiden tarkoituksena on lisätä kotona asumisen turvallisuutta sekä tuoda osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia ryhmäpalveluja asiakkaiden kotiin.

Tuntematon
Kotihoitopalvelut klikkaamalla kuvapuhelimeen

Pauli Tabell tutustui Simon senioriasumiseen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kotihoidon nykyaikaisiin palveluihin. Mies oli kuvapuhelinyhteydessä Simon Lohipirtille ja rupattelua riitti mukavasti vastapuolen kanssa.

Paavo Veittikoski

Vuoden alusta Oulunkaaren kuntayhtymä otti käyttöön digitaaliset palvelut perinteisten kotihoidon palveluiden rinnalle. Digipalvelut koostuvat kolmesta palvelutuotekokonaisuudesta, joita ovat digitaalinen kotihoito, koti turvallisena asuinympäristönä ja seniorikamarin ryhmätoiminnat kuvapuhelinpalveluin.

- Nämä palvelut muodostavat kokonaisuuden, jotka täydentävät toisiaan ja joita voidaan käyttää asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaisesti kokonaisuutena tai sitten asiakkaalle voidaan tarjota palvelukonseptista vain yhtä osa-aluetta, kertoo Oulunkaaren Digikummihankkeen koordinaattori Pasi Tauriainen. Palvelut tuotetaan Arctic Communicator- videoneuvottelu-ohjelmiston ja Nightvision- kamerajärjestelmän välityksellä. Laitteesta löytyy muun muassa Miina Sillanpää -sivusto, jossa on tallenteina esimerkiksi muistipelejä, jumppia ja dokumentteja.

Digitaalinen kotihoito toteutetaan suunnitelmallisella ja säännöllisellä reaaliaikaisella kuvapuhelinyhteydellä kotihoidon työntekijän ja asiakkaan välillä.

Yhteydenottojen määrä ja tiheys suunnitellaan asiakaskohtaiseen palvelutarpeeseen perustuen.

- Palvelut on mahdollista toteuttaa perinteisen kotihoidon ja digitaalisen kotihoidon palvelujen kombinaationa. Esimerkiksi asiakkaan luo tehdään kotihoidon kotikäynti aamulla ja otetaan kuvapuhelinyhteys illalla, Tauriainen selventää.

Kuvapuhelinyhteydellä voidaan vastata asiakkaiden sellaisiin palveluntarpeisiin, jotka eivät vaadi kotihoidon henkilöstön kotikäyntiä.

Kuvapuhelinyhteys soveltuu muun muassa asiakkaan lääkkeiden otosta muistuttamiseen, ruokailusta muistuttamiseen, voinnin tarkistukseen sekä muiden tukikeskusteluiden suorittamiseen.

- Myös asiakas voi itse ottaa kuvapuhelimella suunnitelmallisesti yhteyttä kotihoidon henkilöstöön. Myös asiakkaan ja tämän omaisten välille on mahdollista toteuttaa kuvayhteys.

Kotona asumisen tueksi Oulunkaaren kuntayhtymässä on vuoden 2016 aikana otettu käyttöön digitaalisia turvalaitteita. Näitä ovat turvaranneke, paikantava turvaranneke, ovihälytin, kaatumishälytin sekä muistisairaan asiakkaan lukittava turvaranneke.

Vuodenvaihteessa 2016-17 otettiin käyttöön myös Nightvision-turvakamera. Nightvisionin ja muiden turvalaitteiden sekä kuvapuhelimen kombinaatioilla voidaan entistä paremmin seurata asiakkaan kotona pärjäämistä ja turvallisuutta ajantasaisesti.

- Asiakkaan kanssa erikseen tehtävällä sopimuksella on mahdollista ympärivuorokautisesti seurata asiakkaan turvallisuutta ja kotona pärjäämistä kamerajärjestelmän ja muiden turvalaitteiden avulla, Tauriainen sanoo.

Asiakkaan omaisen tietokoneelle on mahdollista asentaa videoneuvotteluohjelmisto, jonka mahdollistaa asiakkaan ja omaisten välisen kuvapuhelinyhteyden. Tämä lisää ikäihmisen ja hänen läheistensä mahdollisuuksia keskinäiseen yhteydenpitoon ja tukee etäomaishoitajuutta.

- Omaislisenssin kautta myös asiakkaan omaisilla on mahdollisuus osallistua kameraseurantaan. Omaisten tiivis osallistuminen asiakkaan hoitoon lisää hänen turvallisuuttaan, Tauriainen uskoo.

Seniorikamarin ryhmätoiminnon kuvapuhelinpalvelut mahdollistavat asiakkaiden osallistumisen Oulunkaaren kuntayhtymän ja yhteistyökumppaneiden tuottamiin ryhmätoimintoihin kotoaan käsin.

- Syksyllä 2016 käynnistyneiden Seniorikamarin palveluiden tavoitteena on asiakkaiden kotona asumisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen kuntouttavien periaatteiden mukaisesti, Tauriainen selventää.

Seniorikamarin palveluvalikoimassa on erilaisia keskusteluryhmiä ja jumppatuokioita sekä seurakunnan hartaustilaisuus. Jatkossa Seniorikamarin palveluja tullaan kehittämään sekä määrällisesti että laadullisesti.

- Jokaiseen Oulunkaaren kuntayhtymän kuntaan koulutetaan vastuuhenkilö, joka perehdyttää asiakkaan ja toimii niin kauan hänen apunaan kunnes asiakas tulee itsenäisesti toimeen, Tauriainen lupaa.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös