Lounais-Lappi

Tervola tähtää vireäksi biokunnaksi

Kahdeksan kysymystä kunnanjohtajalle. Vastaajana Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska.

Nina Susi
Tervola tähtää vireäksi biokunnaksi
Tiina Nousiainen

Mitkä ovat meneillään olevan valtuustokauden suurimmat onnistumiset?

Tervolassa päätöksenteko on tapahtunut hyvässä hengessä ja tämä Tervola-henki on jatkunut myös nykyisellä valtuustokaudella.

Tällä valtuustokaudella olemme investoineet voimakkaasti. Investointien osalta panostimme harrastusmahdollisuuksiin sekä elinkeinoelämää tukevan infran rakentamiseen. Lisäksi toteutettiin ensimmäisen sisämaan tuulivoimapuiston rakentaminen Varevaaraan. Kuntalaisten digiloikkaa vauhditettiin käynnistämällä koko kunnan kattavan huippunopean valokuituverkon rakentaminen.

Organisaatiota uudistettiin, kunnan omistamille yhtiöille valittiin yhteinen toimitusjohtaja ja yhteinen hallitus. Lautakuntarakennetta kevennettiin. Myös ikäihmisten palveluihin panostettiin.

Taloudellisesti merkittävin päätös tehtiin marraskuussa 2016, kun vuoden 2015 alusta valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisasiassa päädyttiin siirtämään palveluiden tuotanto Pihlajalinnan kanssa perustettavalle yhteisyritykselle 1.7.2017 alkaen 15 vuodeksi.

Entä epäonnistumiset ja miksi asiaan ei tullut toivottua tulosta?

Merkittävät panostukset elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi sekä sen kautta uusien työpaikkojen synnyttämiseksi eivät poikineet merkittävää lisäkasvua kuntamme yrityskenttään talouden taantumasta johtuen. Myöskään väestön vähenemistä ei kyetty hillitsemään erilaisista panostuksista huolimatta.

Mitkä asiat nousevat suurimmiksi haasteiksi tulevalla valtuustokaudella ja miksi?

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kunnan toimintakenttä muuttuu merkittävästi ja kunnan päätettävissä olevat asiat vähenevät olennaisesti. Uudistuksella on suuri vaikutus muun muassa kunnan toimintoihin ja rahoitukseen. Sopeutuminen uuteen aikaan sekä kunnan elinvoimaisuudesta huolehtiminen muun muassa väestönkasvu sekä elinkeinoelämä, toimintaympäristön muuttuessa tulee olemaan tulevan valtuustokauden suurimpia haasteita.

Tulevalla valtuustokaudella on myös opittava tekemään uudenlaista yhteistyötä sote-yhteisyrityksen kanssa.

Tervolan talous on ollut kunnossa jo pitkän aikaa. Kuinka talous pidetään tasapainossa seuraavan neljän vuoden aikana?

Hyvillä, järkevillä päätöksillä, samanlaisella ”Tervola-hengellä” kuin tähänkin asti. Palvelurakenteiden sekä toimintojen kriittinen tarkastelu sekä sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin.

Yhteistyön lisääminen kunnan yhtiöiden, elinkeinoelämän sekä naapurikuntien ja maakunnan kanssa.

Mitkä ovat suurimmat toiveet ja pelot ensi valtuustokaudelle?

Toiveena on päätöksenteon tapahtuvan edelleenkin hyvässä Tervola-hengessä.

Pelkona tulevien uudistusten vaikutus yksittäisen kunnan talouteen, työpaikkoihin ja palveluihin sekä kunnan elinvoimaisuuteen.

Millaista valtuustoa toivot, jotta päätöksenteko olisi sujuvaa?

Keskustelevaa, asioihin paneutuvaa ja eri näkökannat esille tuovaa ja huomioivaa.

Mitä toivot valtuutetuilta?

Syvällistä perehtymistä kunnan toimintaa, päätöksentekoon ja käsiteltäviin asioihin sekä rakentavaa otetta. Avarakatseisuutta.

Millainen on Tervola vuonna 2025?

Visiomme mukaan Tervola on monipuolisia palveluja tarjoava turvallinen ja viihtyisä Kemi-Tornio –alueen maaseutukunta.

Biokunta Tervola tunnetaan virkeänä kulttuuripitäjänä, uuden maaseutupolitiikan ja monialaisen yritystoiminnan suunnannäyttäjänä.


Kommentit (2)

  • Nimetön

    Eipä ole kaikki niin hyvin kuin näyttää.

  • Nimetön

    Keltähän on ”pois” niitten tervolaan tulevien ulkomaalaisten hyvinvointi?Nouseeko taas esim.siirtomaksut,kunnalliset maksut tai kenties muut kunnan kassaa ”lihottavat” tulonsiirrot? Kärsiikö eläkeläiset tai muut vähävaraiset kunnallisista kulujen kasvuista?

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös